Saturday, February 20, 2010

Matlamat Sekolah

0 comments
KURIKULUM
Melaksanakan Program Peningkatan Kurikulum dan Kemjuan Pendidikan
(PKKP) Dengan hasrat mencapai target 100% LULUS dan 40% CEMERLANG dalam semua bentuk penilaian. Pada tahun 2010, berdasarkan 60:40 akan tercapai.
KOKURIKULUM
100% pelajar terlibat secara aktif dalam sukan, permainan, kelab, persatuan dan pasukan beruniform.
Memperkembangkan potensi pelajar dalam bidang sukan dan mewakili sekolah, daerah, negeri dan negara.

SAHSIAH
Membina sahsiah pelajar yang terpuji dan sikap yang positif bagi melahirkan insan kamil, berguna di dunia dan berbahagia di akhirat.

KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN (3K)
Mewujudkan persekitaran yang kondusif, ceria dan menarik untuk meralisasikan konsep
"SEKOLAHKU RUMAHKU"

0 comments:

Post a Comment